Logosi.fi:n missio on tukea yhteisöllisyyttä ja tuoda yhteisöjen omaa identiteettiä esille. Tuotamme uniikit vaatteet yhteisön omalla logolla, oli sitten kyseessä yritys, korkeakouluopiskelija, lukiolainen tai tapahtuma.

Miksi yhteisöjä tulisi vaalia?

Itse yhteisön käsite ei ole yksiselitteinen ja yhteisöjä on paljon erilaisia. Aivan kuten ihmiset, myös yhteisöt ovat ainutlaatuisia. Yhteisöjä on alettu määrittämään yhä enemmän sosiaalisen siteen kautta eikä niinkään tiettyyn paikkaan perustuen. Aiemmin saatettiin yhteisö-sanaan liittää enemmänkin paikkasidonnaisuus ja tietty naapurusto. Yhteisössä tehdään yhdessä, minkä seurauksena ihmiset ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Yksinkertaistettuna yhteisöllä tarkoitetaan ryhmää, johon yksilö tuntee kuuluvansa. Yhteisön tärkeitä tekijöitä ovat yhteishenki, vastavuoroisuus ja luottamus. Yhteisössä tapahtuvan toiminnan kautta yhteisöllisyys tuottaa yksilölle sekä koko yhteisölle hyvinvointia. Myönteisen yhteisön tunnistaa nimenomaan siitä, että se edesauttaa hyvinvointia ja hyväksyy jäsentensä erilaisuuden.

Yhteisöllisyyttä on tutkittu sosiaalisen pääoman avulla. Sosiaalinen pääoma (Bourdieu 1986) on määritelty  sosiaalisiksi verkostoiksi ja luottamuksellisiksi yhteyksiksi, jotka auttavat yksilöä saavuttamaan etua ja hyötyä. On tutkittu, että suomenruotsalaiset voivat paremmin ja ovat pitkäikäisempiä kuin suomalaiset (Hyyppä ja Mäki 2001). Sosiaalinen pääoma selittää tuloksen, sillä suomenruotsalaisessa yhteisössä sitä on huomattavasti enemmän kuin samalla alueella asuvalla suomenkielisellä yhteisöllä. Yhteisöön kuuluminen ja yhteisten arvojen jakaminen synnyttää tutkijoiden mukaan maksimaalisen onnellisuuden tunteen (Gilbert 2006).

Logosilla haluamme edistää hyvinvointia kannustamalla yhteisöjä tuomaan esille yhtenäisyyttään. Jokainen yhteisö koostuu uniikeista yksilöistä, jotka tuovat oman energiansa yhteisön toimintaan mukaan. Joka ikisen yksilön tulisi kantaa oman yhteisönsä identiteettiä ylpeydellä. Yhteisöön kuuluminen ei pelkästään lisää hyvinvointia vaan yhteisöt saavat myös paljon yhdessä aikaan. Hyvin toimiva yhteisö antaa jäsenilleen enemmän verrattuna siihen, että jokainen sen jäsen toimisi yksin päämäärän saavuttamiseen.

Mihin yhteisöön tai yhteisöihin sinä kuulut? Kuinka yhteisöön kuuluminen on lisännyt sinun hyvinvointiasi?

Kirjoittaja:

Isabella Eskola

Lähteet:

Gilbert, D. (2006) Stumbling on Happiness. New York: Alfred A. Knopf.

Bourdieu, P. (1986) The forms of capital. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, 241—258. New York: Greenwood Press.

Hyyppä, M. T. – Mäki, J. (2003) Social participation and health in a community rich in stock of social capital. Health Education Res., 18, 770—779.