Logo on tärkeä niin yrityksille kuin muillekin yhteisöille, sillä se auttaa ulkopuolisia tunnistamaan yhteisön pelkän visuaalisen symbolin avulla. Logo on yhteisön punainen lanka, joka auttaa pitämään yhteisösi ilmeen yhtäläisenä myös ulkopuolisille. Siihen liittyy usein tarina, johon yritysten brändit perustuvat. Visuaalisuuden ansiosta logo myös jää usein muiden mieliin ja on siten helppo tunnistaa.

Minkälainen on hyvä logo?

Hyvä logo kuvastaa yhteisön toimintaa ja on visuaalisesti vaikuttava. Lisäksi logon värejä tulisi käyttää harkitusti miettien mitä kukin väri viestii: esimerkiksi keltainen viestii energisyydestä ja onnellisuudesta. Väri ei ole pelkästään visuaalinen elementti vaan sillä on myös psykologisia vaikutuksia ihmiseen. Värien merkitys piilee siinä, että ne herättävät ihmisissä erilaisia tunteita ja saattavat vaikuttaa siten vallitsevaan olotilaan. Sen avulla voidaan hallita enemmän tulkitsijoiden mielikuvia logosta. Kannattaa silti varmistaa, että logo on näyttävä myös mustavalkoisena, sillä jotkin tilanteet saattavat vaatia logon värittömänä. Alla oleva kuva havainnollistaa enemmän mitä tunteita eri värit välittävät muille.

 

Logon visuaalisuuteen kannattaa panostaa, mikäli haluaa tehdä logosta muistettavan. Lisäksi logon fontti tulisi valita huolella, jotta se sopii varmasti yhteisön luonteeseen. Eri fontit voivat viestiä esimerkiksi vakautta tai luovuutta. Esimerkiksi finanssialan yritys pyrkii viestimään vakaudesta selkeällä fontilla, kun taas mainostoimisto voi ilmaista luovuuttaan koukeroisella fontilla. Edellä mainitut visuaaliset elementit liittyvät vahvasti siihen minkälainen toiminta on kyseessä ja minkälainen vaikutelma halutaan antaa ulospäin. Alla olevasta kuvasta voi nähdä, että myös erilaiset fontit viestivät eri adjektiiveja.

Logo on hyvä pitää yksinkertaisena käyttäen maksimissaan kahta eri väriä eikä liikaa erilaisia elementtejä. Yksinkertainen logo jää helpoiten muistiin ja sitä on myös helpompi käyttää erilaisissa tekstiileissä. Täten logo on myös helpompi skaalata ja se näyttää hyvältä eri koossa.

Logosi.fi tuo yhteisön kuin yhteisönkin logon näkyville uniikisti jokaisen toiveiden mukaisesti. Otathan yhteyttä mikäli tarvitset apua logosi suunnittelussa, sillä me autamme mielellämme!

Kirjoittaja:

Isabella Eskola